Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym newsletterem (dalej: „Administrator”) jest Vesper.pl Włodzimierz Wieczorek, Cyprian Wieczorek s.c. z siedzibą w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30a, 62-004 Czerwonak, o numerach REGON 382932957 oraz NIP 777-334-87-08.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Vesper s.c. ul. Gdyńska 30a, 62-004 Czerwonak lub drogą e-mailową pod adresem: zamowienia@vesper.pl.
 2. Twoje dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie realizowania zamówienia ze sklepu internetowego lub zapisania się na newsletter.
 3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach handlowych (obejmujących wysyłanie informacji o produktach Administratora) oraz w celu wysyłania informacji o działaniach promocyjnych Administratora.
 4. Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz firmom kurierskim wyłącznie w związku z realizacją zamówień oraz wysyłką naszych newsletterów.
 6. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na bezpiecznym serwerze sklepu. Dostęp do bazy danych posiadają uprawnieni pracownicy sklepu.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci również prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Z praw wskazanych w pkt. 7 można skorzystać poprzez:
  • kontakt e-mailowy pod adresem: zamowienia@vesper.pl,
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Vesper s.c. ul. Gdyńska 30a, 62-004 Czerwonak.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.