Fragmenty książki „Piosenka musi posiadać tekst. I muzykę.”